Novinky

Co je THC-P (Tetrahydrocannabiphorol) ?

THC-P (Tetrahydrocannabiphorol)

Přestože lidstvo využívá účinků konopí již po tisíce let, do nedávné doby nebylo jasné, jaký mechanismus je využíván pro navození psychoaktivních účinků. Teprve koncem 80. let přišli vědci s objevem soustavy speciálních receptorů CB1 a CB2 uvnitř lidského těla, která byla označena jako endokanabinoidní systém. Tyto receptory jsou ve zvýšené míře aktivovány nejen psychotropním kanabinoidem THC (Tetrahydrocannabinol), ale i celou řadou dalších včetně těch nepsychotropních.

 

Molekula THC se váže na receptory CB1 a CB2 prostřednictvím pětiuhlíkového postranního řetězce. Dosud známé přirozeně se vyskytující látky v konopí se vážou na endokanabinoidní systém podobně, v laboratoři však byly uměle připraveny sloučeniny s vyšším počtem uhlíků v postranním řetězci. Ten mají také dvě nově objevené sloučeniny, z nichž jednou je THC-P (Tetrahydrocannabiphorol). U něj se konkrétně jedná o 7 uhlíků v postranním řetězci, což z něho činní velmi afinní látku, která na receptory lidského endokanabinoidního systému působí až 30x silněji než THC.

 

Podle výsledků studií prováděných na zvířatech má THC-P podobné účinky jako THC, jen je poněkud silnější. Na navození stejného efektu jej tedy stačí menší množství. Pokusy v laboratoři také naznačují, že THC-P je mnohem více psychoaktivní než THC. Prozatím ale není známo, zda bude navozovat také intenzivnější omamné stavy u člověka. Zároveň není známo ani to, jaké odrůdy konopí tento nový kanabinoid obsahují ve zvýšené míře či zda je množství THC-P napříč odrůdami stejné nebo různé.

 

Předpokládá se, že THC-P může mít antipsychotické vlastnosti a může pomáhat při léčbě duševních poruch, jako je schizofrenie. Navíc se také naznačuje jeho protizánětlivý a analgetický potenciál. I když výzkumy týkající se THC-P jsou v raných fázích, několik společností již začalo vyrábět produkty obsahující tento kanabinoid. Jedná se například o oleje, tinktury či kapsle. Tyto produkty mají různé zdravotní výhody, jako je zlepšení spánku, úleva od bolesti a snížení úzkosti. Je však třeba si uvědomit, že regulace těchto produktů je v mnoha zemích stále velmi volná, a proto je důležité být opatrný při jejich užívání a kupovat výrobky pouze u ověřených firem.

 

V závěru lze říci, že THC-P je novým a slibným objevem v oblasti kanabinoidů. Stále probíhají studie, které by měly lépe objasnit účinky a možnosti využití THC-P v léčbě různých onemocnění. Nicméně musíme si uvědomit, že produkty obsahující THC-P jsou stále na trhu chvilku a také chvilku potrvá než se vypracují další a další studie. 

 

Veškeré informace uvedené v tomto článku a na našich webových stránkách www.greenrabbit.cz, včetně informací, které jsou prostřednictvím našeho webu poskytovány, jsou určeny pouze ke vzdělávacím účelům. Více se dočtete v odkaze na prohlášení odpovědnosti zde.

Co je H4CBD?

H4CBD je syntetický kanabinoid vytvořený přidáním čtyř vodíkových atomů k molekule CBD. Viděli jste jak se vyrábí máslo? Tak proces výroby H4CBD je velmi podobný. V podstatě je H4-CBD hydrogenovanou verzí CBD.

Pro výrobu H4CBD se přidávají atomy vodíku k CBD (Odtud termín „hydrogenace“.) Tato chemická reakce vytváří novou sloučeninu. Ta byla nedávno pojmenována H4CBD. H4 v názvu tedy značí čtyři atomy vodíku a CBD.

H4CBD a CBD mají mnoho podobností, ale nejsou to stejné kanabinoidy. Tyto dva kanabinoidy jsou zcela odlišné. Účinky, v chemické struktuře až po způsob získávání.

Celkově lze říci, že H4CBD může nabídnout až tříkrát větší účinnosti než CBD. Často se tvrdí, že H4CBD nabízí účinnost 100krát větší než normální CBD, ale kdyby to byla pravda, platí to pouze pro účinnost CBD na vašich receptorech CB1, která byla původně zanedbatelná. Potenciální zvýšená aktivita H4CBD na vašich receptorech CB1 určitě stojí za další výzkum. S jistotou však můžeme říci, že svou intenzitou hravě překoná účinky CBD.

 

Na co je H4CBD vhodné:

Zmírnění bolesti

Zvýšení chuti k jídlu

Potlačení nevolnosti

Odbourání úzkosti

Zlepšení spánku

Snížení závislostí

Proti zánětlivé účinky

 

Studie také ukazují, že se H4CBD ve vyšších dávkách také velmi dobře osvědčilo jako podpora při léčbě těchto nemocí:

 

Rakovina

Epilepsie

Parkinsonova choroba

Schizofrenie

Migrény

Crohnova chorobaJe H4CBD bezpečné?

V současné době nic nenaznačuje, že by hydrogenované CBD bylo nebezpečné. Uživatelé v tuto chvíli nezaznamenali žádné vážné a komplikované problémy nebo vedlejší účinky.

Je H4CBD legální?

Ano H4CBD je legální. Pokud hodnoty THC v produktech nepřekročí státem nařízenou hranici 1%THC.

Veškeré informace uvedené v tomto článku a na našich webových stránkách www.greenrabbit.cz, včetně informací, které jsou prostřednictvím našeho webu poskytovány, jsou určeny pouze ke vzdělávacím účelům. Více se dočtete v odkaze na prohlášení odpovědnosti zde.

CBC (Cannabichromen)

Je jedním z více než 100 fytocannabinoidů, které již byly v rostlině konopí identifikovány. Jako většina jeho příbuzných nemá žádné psychoaktivní účinky. Ačkoli je to jeden ze čtyř hlavních kanabinoidů v (Cannabis Sativa), nachází se ve vyšší koncentraci v indickém konopí (Cannabis Indica) než v (Cannabis Sativa).

Jak je u fytocannabinoidů běžné, CBC není omezen na jednu oblast použití. Přestože nemůže sám o sobě vyvolat analgetický účinek, je ve spolupráci s THC skvělým týmovým hráčem. Podporuje účinky populárního kanabinoidu na úlevu od bolesti a u těch, kteří jej konzumují, má relaxační, uklidňující až antidepresivní účinek.

CBC se vyvíjí přeměnou enzymů ze svého předchůdce, kanabigerolu (CBG). Vystavení světlu se transformuje kanabichromen na produkt, který štěpí CBL (kanabicyklol).

 

CBC a jejeho účinky

Ačkoli nebylo prokázáno, že by CBC měl přímý účinek na úlevu od bolesti, kanabinoid má ještě jednu charakteristiku: své komplexní farmakologické vlastnosti.

Vědci testovali kanabinoid a jeho látky na jejich možné protizánětlivé a antibakteriální účinky na začátku 80. let minulého století. Protizánětlivé účinky byly zkoumány pomocí metody stabilizace membrány erytrocytů a ukázaly, že CBC je lepší než některé konvenční přípravky, jako je fenylbutazon.

Od počátku padesátých let je fenylbutazon známý jako léčivo ze skupiny „nesteroidních protizánětlivých léků“ (zkráceně NSAID) s analgetickými, protizánětlivými a antipyretickými účinky.

Původně byl tento derivát pyrazolidindionu určen pouze k předepisování a distribuci jako léčivo pacientům, kteří vykazovali určitou odolnost vůči určitému postupu nebo lékům.

Pacienti nyní mohou získat fenylbutazon od svého lékaře, pokud trpí revmatismem, tedy zánětlivými revmatickými chorobami. Toto heterogenní onemocnění, které má v imunitním systému často chronický a progresivní průběh, zahrnuje příznaky jako mírné až silné bolesti kloubů a omezenou pohyblivost. To může vést k nevratnému narušení a nakonec k postižení, která potřebují péči o trpící. V Německu se odhaduje, že 2% dospělé populace trpí zánětlivým revmatickým onemocněním. Přestože se počet postižených může zdát malý, stojí tento postup kosmické částky v řádech miliard. Hlavním důvodem jsou drahé léky, které musí být použity pro účinné výsledky.

Je dobře známým faktem, že výrobní náklady na léčebné konopí jsou cenově mnohem nižší.

Vzhledem k tomu, že dovoz a prodej farmaceutického konopí v Německu je od roku 2017 legální a začínající farmaceutické společnosti již vyvinuly vlastní biosyntetické postupy pro výrobu, zakladatelé společností očekávají, že výrobní náklady se budou i nadále snižovat a skončí na 0,1% toho, co jsou teď.

K testování, zda má CBC antifungální a antibakteriální vlastnosti, byly mimo jiné použity také bakterie odolné vůči kyselinám a houby. Zatímco výsledek potvrdil silný antibakteriální účinek, antifungální aktivita byla nízká až průměrná.

CBC může působit jako antibiotikum proti houbovým infekcím a může být použito jako antibiotikum proti bakteriím, které již nereagují na konvenční antibiotika kvůli rostoucí odolnosti.

Studie již prokázaly, že velký počet fytocannabinoidů má antidepresivní účinek a že existuje interakce mezi antidepresivy a naším endokanabinoidním systémem. Nové studie pozorovaly antidepresivní účinek a další vlastnosti CBC. Při pokusech na myších byla stanovena optimální dávka k vyloučení neurologických poruch. U CBC bylo pozorováno při 20 mg na kg výrazné antidepresivní účinky. Další testy na zvířatech to potvrdily a také prokázaly antidepresivní vlastnosti ve stresových situacích. Rovněž bylo jasně vidět, že spotřeba CBC působí proti omezení mobility podle správné podané dávky. To znamená, že kanabichromen je jedním z antidepresivních kanabinoidů v rostlině konopí a je společně odpovědný za vlastnosti rostliny konopí zlepšující náladu bez jakýchkoli psychoaktivních účinků na spotřebitele.

CBC sdílí další společný rys s THC prostřednictvím procesu zvaného neurogeneze. CBC může zvýšit vývoj buněk v mozku a zároveň posílit jejich životaschopnost.

Vědci zatím nevědí, zda samotná CBC může mít nějaký účinek na receptory v endokanabinoidním systému, a pokud ano, jaké by tyto účinky mohly být. Protože se zdá, že se CBC zdráhá aktivovat receptory ECS, což znamená, že podpora účinků THC nebo CBD v celém těle je pro kanabinoidy snadná.

 

CBC v medicíně

Protože zatím neexistuje žádný důkaz, že by se CBC mohla vázat na známé receptory CB1 a CB2, předpokládá se, že jejím hlavním úkolem je podpora dalších kanabinoidů. Proto CBC může posílit účinky THC, pokud se používá k řešení bolesti a úzkosti.

Jak je typické pro mnoho kanabinoidů, CBC vykazuje malý, do značné míry neznámý, všestranný talent. Jeho účinnost v různých případech již byla zaznamenána, včetně trávicích problémů, syndromu dráždivého tračníku a dalších chronických zánětlivých onemocnění dráždivého tračníku. CBC dokázala zmírnit pooperační bolest nebo nervové stavy, které vedou k poruchám v autonomním nervovém systému.

 

Střevní poruchy

Dlouho jsme měli podezření, že konopí může mít vliv na určité zánětlivé stavy ve střevě, protože endokanabinoidy a fytocannabinoidy mají po vazbě na receptory CB1 a CB2 v ECS mnoho překrývajících se chování.

Studie z roku 2018 byla vědeckým důkazem tohoto pozitivního vlivu. Vědci z Medical School University of Massachusetts a University of Bath zjistili, že konopí funguje velmi podobným způsobem jako endogenní poslíková látka, která je zodpovědná za kontrolu zánětů ve střevním traktu. Přirozený základní proces funguje dvěma hlavními způsoby:

Regulační procesy probíhají a okamžitě reagují, pokud se změní podmínky ve střevě.

Za prvé, patogeny mohou být zničeny. To je součástí přirozeného imunitního systému střev. Proces je však také schopen poškodit střevní sliznici, pokud zde imunitní buňky zahájí nekontrolovaný útok. Protože přibližně 80% procent lidských imunitních buněk je umístěno ve střevě, je snadné vyvolat stav pohotovosti, což vede ke snaze střeva zbavit se přicházejících zárodků regulačními procesy.

Za druhé, zánětlivou reakci může vypnout několik molekul. Tyto molekuly jsou transportovány přes buňky v epitelu, což je horní buněčná vrstva kůže a sliznic. Tyto buňky se nacházejí v celém střevě. Novým objevem pro vědce však bylo zjištění, že tento proces může probíhat pouze prostřednictvím přirozeně produkované molekuly těla zvané endokanabinoid.

Tento biologický posel je svou povahou podobný molekulám konopí.

Pokud tělo nemá přístup k dostatečnému množství endokanabinoidů, tj. Kanabinoidů vlastního těla, nelze zánětlivou reakci správně vyvážit a dochází k jejímu narušení, přičemž pokračuje v nekontrolovatelné cestě.

Pokud však tělo přijme fytocannabinoidy z rostliny konopí, podle vědců by mělo být možné tělu pomoci se zánětem ve střevě. V tomto případě by tyto fytocannabinoidy převzaly práci endokanabinoidů, které tělu chybí pro rozsáhlý proces hojení.

Přestože zjištění této studie poskytují americkému výzkumnému týmu jasnější představu o účincích fytocannabinoidů, vědecké studie na lidech a podložené výsledky stále čekají.

 

Antibiotické účinky

O různých molekulách z rostliny konopí je již dlouho známo, že jsou účinným lékem proti vysoce odolným bakteriím. Tyto multirezistentní zárodky, známé také jako superbugy, jsou na vzestupu v nemocnicích a domovech pro seniory a podle analýzy OECD by mohly do roku 2050 stát životy více než 2,4 milionu lidí na celém světě. Úspěšná obnova je obtížná, protože bakterie mohou po kontaktu s antibiotiky změnit jejich genetické složení a vybudovat si odolnost. Odhadované náklady na obnovu se pohybují v miliardách a představují 10% celkového rozpočtu na řešení infekčních chorob v boji proti rezistentním zárodkům.

V několika laboratorních studiích vědci z School of Pharmacy v Londýně a University of Piemonte Orientale v Novara, stejně jako vědci z Cra-Cin Agricultural Research Institute v Rovigo zjistili, že fytocannabinoidy mohou být účinné v boji proti těmto vysoce odolným superbugům. Kanabinoidy tetrahydrokanabinol (THC), kanabigerol (CBG), kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN) a kanabichromen, tj. CBC, byly klasifikovány jako zvláště účinné. 

Kanabinoidy vykazovaly největší úspěch u bakterií rezistentních na antibiotikum penicilin.

Ačkoli tato studie také nabízí slibné výsledky v boji proti nebezpečným patogenům, současný výzkum je stále v pilotní fázi. V tuto chvíli není zcela jasné, jak CBC a s ní související kanabinoidy vlastně zabíjejí choroboplodné zárodky.

 

Rakovina

Ve studii publikované v roce 2014 na téma „Kanabinoidy jako terapeutická činidla při rakovině“ vědci zkoumali farmakologický význam účinných látek kanabinoidů při rakovině. Zjistili, že kanabinoidy mají vliv na organické procesy mimo živé organismy, stejně jako uvnitř živého organismu. Anti-proliferace byla pozorována u různých typů rakoviny. To znamená, že kanabinoidy mohou inhibovat růst buněk a tkání.

Navíc se zdá, že mají antiangiogenní účinek. To znamená, že mohou chránit před cévní tvorbou například u nádorových onemocnění.

Rostlinné kanabinoidy působí hlavně prostřednictvím dvou typů receptorů v endokanabinoidním systému, ale CBC také hraje hlavní roli v pomoci s opatřeními bez lékařského předpisu.

Během chemoterapie pacienti bojují nejen se samotným zhoubným onemocněním, ale také s příznaky, jako je celkový pocit bolesti, nevolnost, zvracení nebo ztráta chuti k jídlu.

V takových případech má THC potenciál zlepšit celkovou náladu. Receptory považované za vazebný bod pro THC jsou hlavně ve frontálním mozku a limbickém systému. Zde se zpracovávají emoce a mimo jiné se buduje pocit bolesti. Vědecké testy ukázaly, že ačkoli THC nemá žádný analgetický účinek, může pomoci některým pacientům, aby byli méně znepokojeni svou bolestí.

Kromě toho může CBC podporovat populární kanabinoidy a zvýšit způsob účinku, aby účinně posílil THC. CBC může také hodně pomoci při úlevě od bolesti. Jako věrný týmový hráč funguje při snížení bolesti nejlépe, když se CBC používá v kombinaci s THC. Stejně jako jeho bratr, CBD, byl plný potenciál CBC pozorován při zmírňování chronické bolesti.

Různé studie v současné době hodnotí, zda CBC může plně inhibovat rakovinné nádory interakcí s tělním endokanabinoidním anandamidem, nebo dokonce odpovědností za stimulaci růstu kostí.

 

Analgetický účinek

Analgetická role kanabinoidů, jako je CBC, hraje důležitou roli v mnoha zdravotních stavech jako součást léčebného konopí. Nejpozoruhodnější je, že řada kanabinoidů s analgetickými vlastnostmi nemá žádný významný vztah k receptorům CB1 a CB2 v endokanabinoidním systému. Tato oblast výzkumu je bohužel stále do značné míry nová, i když vyhlídky na nové formy léků proti bolestem a paliativní medicíně mají pozitivní výhled. Zatímco většina studií se zaměřila na stránku léčby bolesti známějších kanabinoidů, jako je THC nebo CBD, CBC se v tomto ohledu dostává také do popředí.

V Kanadě byly již v roce 2005 schváleny různé kanabinoidy pro řešení symptomů neuropatické bolesti, jako je roztroušená skleróza.

Výzkum ukázal, že CBC má vliv na páteř a může pozitivně ovlivnit způsob vnímání bolesti. Tento účinek lze zvýšit, pokud je užíván v kombinaci s CBD.

Protizánětlivý účinek

Studie na myších ukazují, že CBC může snížit otoky a záněty v zažívacím traktu. K tomu se neváže na kanabinoidní receptory v ECS. CBC byl testován společně s THC na protizánětlivé vlastnosti. Vědci zkoumali oba kanabinoidy samostatně i v kombinaci. CBC působí různými způsoby, aniž by tak činila prostřednictvím receptorů ECS. V kombinaci s THC byly tyto dva kanabinoidy výjimečné při výměně rolí, THC podporovalo CBC, aby poskytlo zvýšenou koncentraci THC v mozku.

Přestože receptor CB2 může blokovat přirozené protiedematózní (proti otokům) účinky THC, CBC to může obejít. 

 

CBC a mozek

Kromě všech těchto pozitivních vlastností ve prospěch fyzického zdraví má CBC stále největší překvapení.

Role kanabinoidů v neurogenezi dospělých s vyvinutým mozkem byla doposud kontroverzním tématem. Studie publikovaná v roce 2015 s názvem „ Role kanabinoidů v neurogenezi u dospělých“ se  zabývá právě tímto tématem. Konečně, protože se věří, že sloučeniny nejen fytocannabinoidů, ale také endokanabinoidů a dokonce syntetických kanabinoidů hrají stále větší roli v procesu vývoje neuronů, vědci zjistili, že kanabinoidy mohou hrát modulační roli v neurogenezi dospělých aktivací obou typů receptorů v endokanabinoidním systému.

Nabízí se tedy otázka, jakou roli hraje CBC v neurogenezi, je -li známo, že se v tak velké míře vyhýbá receptorům CB1 a CB2?

Při pokusech na zvířatech se vědci zblízka podívali na adenosin. Jedná se o chemickou sloučeninu produkovanou tělem a částí neuromodulátoru. Proto se adenosin významně podílí na ovlivňování fungování nervového systému. Reguluje růstové faktory a receptory IL-1. Pozorování ukázala, že známý kanabinoid THC není tolik v centru pozornosti jako CBC. To znamená, že CBC je do značné míry zodpovědná za přežití buněk. Kanabinoid je také údajně podporován růstem nových nervových buněk. Tyto mozkové buňky se nacházejí na vnitřním okraji spánkového laloku, přesněji v hippocampu, který je řídícím centrem limbického systému.

CBC se zdá být prostředníkem mezi neuronálními buňkami. Počáteční indikace ukazují, že kanabinoidy mohou během neurogeneze dokonce cílit na „fascin“ protein vázající aktin. Úkolem fascinu je stabilizovat proteinové struktury a podporovat je mechanickou odolností, jakož i budováním sítí větvením.

Vědecké studie také zkoumaly podporu růstu nervové tkáně prostřednictvím CBC, ale výsledky ještě nejsou průkazné. Někteří vědci se domnívají, že fytocannabinoid by mohl ovlivnit nebo dokonce zastavit degeneraci neuronů v mozku.

 

Obsah CBC v konopí

Výzkum zjistil vysoký obsah kanabichromu, zejména u odrůd landrace ze střední Asie a indického subkontinentu, včetně severní Indie, Nepálu nebo Tibetu.

Ve skutečnosti obsah CBC v rostlinách Cannabis Indica obvykle dokonce překračuje přirozené úrovně CBD. Protože se CBC prostřednictvím světla a tepla mění na kanabinoidní kanabicyklol (CBL), mají mladé rostliny také vyšší obsah CBC.

Proto je podíl CBC v rostlinách konopí, které jsou cíleně chovány tak, aby po sklizni poskytly co nejvyšší obsah THC nebo CBD, nízký.

 

 

4 položek celkem