CBD a Úzkost

Úzkost a strach jsou všestranné reakce, které jsou základem přizpůsobení se hrozbám přežití. Jakkoli zbytečný nebo houževnatý strach může být maladaptivní, což vede k pracovní neschopnosti. Příznaky plynoucí z nadměrného strachu a úzkosti se vyskytují u řady neuropsychiatrických poruch, včetně generalizované úzkostné poruchy (GAD), panické poruchy (PD), posttraumatické stresové poruchy (PTSD), sociální úzkostné poruchy (SAD) a obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD).

 

Cannabidiol (CBD) je jednou z více než 100 přírodních sloučenin, které jsou v rostlinách konopí známé též jako kanabinoidy. Většina lidí slyšela spíše o THC, neboli Tetrahydrokanabinolu, který je psychoaktivní. Mnohým lidem může bohužel THC vyvolat pocity paranoie a úzkosti. Na rozdíl od THC není sloučenina CBD psychotropní ani psychoaktivní. Rostoucí počet studií také ukazuje, že CBD má protizánětlivé, neuroprotektivní a antiepileptické vlastnosti.

V jedné studii v časopise Neuropsychopharmacology z roku 2011 dostalo 24 jedinců, u nichž byla zjištěna sociální úzkostná porucha, buď CBD, nebo falešnou léčbu (placebo), po které se zůčastnili testu formou projevu na veřejnosti. Jak naznačuje studie „CBD významně snížilo úzkost, kognitivní poruchy a nepohodlí v jejich řečnickém výkonu, také významně zvýšilo bdělost v jejich projevu. Skupina s placebem vykazovala ve srovnání s kontrolní skupinou vyšší úrovně úzkosti, kognitivních poruch, nepohodlí a sníženou bdělost.

 

Výzkum prokázal, že CBD olej ovlivňuje hladinu serotoninu v těle. Serotonin se vyskytuje běžně v těle, ale vlivem fyzikálních a environmentálních proměnných se může hladina serotoninu rapidně snížit. V okamžiku, kdy k tomu dojde, se může člověk dostat do psychické nepohody. To vše může změnit CBD a pomoci tak lidem s depresí a úzkostmi.

Jedním z vedlejších účinků úzkosti a deprese je porucha spánku. U poruchy spánku studie prokázaly, že CBD může enormně zlepšit kvalitu spánku, na rozdíl od THC, které naopak může „zhoršit“ kvalitu spánku. Proto lidé trpící úzkostí a depresemi používají CBD olej a tím vyřeší dva problémy na jednou.

 

S úzkostí a depresemi je těžké žít, ale při správné péči a postupech mohou být minulostí. CBD může lidem pomoci se vyrovnat se strachem, stresem, panikou a širokou škálou negativních emocí.

 

IMG_20201107_123443253